Сургагч багш нартаа баярлалаа. Дараа дараагийн суралцах хүүхдүүдэд захихад зүгээр л багш нарынхаа үгэнд ороод явахад амжилт ойрхон байгаа шүү гэж хэлмээр байна.