Сургалтанд бүртгүүлэх

    Бид таны имэйлийг шалгаад богино хугацаанд эргэж холбогдож танд сургалтын хуваарь болон шаардлагатай мэдээллийг өгөх болно. Манай сургалтанд бүртгүүлсэнд баярлалаа.