Тесолын зэрэгтэй багш 2, мөн кембрижийн шалгагч багшийн эрхтэй багш 1, гадаадад Англи хэлний заах арга, стандарын зэргээ ахиулсан багш 1, мэргэжлийн гадаад багш нар ажиллаж байна.