IELTS 3.5 сарын Эрчимжүүлсэн сургалт

IELTS-ийн шалгалтад бэлтгэх сургалт нь тус шалгалтад хэрхэн өндөр оноо авах тал дээр техник, стратеги заана.

Үргэлжлэх хугацаа

3.5 сар

Нэг удаагийн хичээл

2 цаг

Нийт цаг

200 цаг

Долоо хоногт хичээллэх тоо

3 өдөр

Цагийн сонголт

10:00-12:00,
14:00-16:00,
18:30-20:30

Анги дүүргэлт

12 сурагч

Хэлний түвшин

Pre intermediate болон түүнээс дээш

Та юу сурах вэ?

Нийт суралцах хугацаандаа Англи хэлний дүрмийг түргэвчилсэн байдлаар эхний сар үзнэ. Түүний дараа 4 ур чадвар болох Reading, Listening, Writing, Speaking гэсэн дарааллаар практик чадавхиа сайжруулах болно.

Хөтөлбөрийн задаргаа

4 долоо хоног

Grammar
Шаардлагатай бүх дүрмийн хэсгүүдийг түргэвчилсэн байдлаар зааж таны дутуу ойлгосон, буруу хэрэглээтэй байгаа талыг чинь арилгах тал дээр ажиллаж цогц ойлголтыг өгнө.

2 долоо хоног

Reading
Шинжлэх ухааны болон судалгааны ажлуудын тухай мэдээллийг уншиж анализ хийх. Өгүүлбэрийн бүтцээр задлан ялгаж гол утгыг таних байдлаар ажиллаж улмаар шалгалтын явцад цаг ашиглалт өндөр оноо авах техникүүдийг сурна.

2 долоо хоног

Listening

Сонсголын чадвар сайжруулах хурдан, удаан, гол агуулгаа хүлээж сонсох гэх мэт сонсголын арга хэрэглүүрүүд зааж дутагдалтай тал дээр ажиллана.

2 долоо хоног

Writing

Академик түвшний үг хэллэг, ижил үгийн тоглолт ашиглаж хэрхэн C1, C2 түвшний эссэ бичих арга туршлага сурч практик ажлаар баталгаажуулна.

2 долоо хоног

Speaking

Гадаад багштай ярилцлага хийж улмаар B1, B2 түвшний хэллэг ашиглаж алдаа гаргахгүй байх тал дээр зааварчилж ярилцагчийн (examiner) тай хэрхэн харилцах өөрийн боломжоо 0.5 аас бүтэн оноогоор дээшлүүлэх аргуудыг эзэмшинэ. Ярианы баялаг сайжруулах дасгалууд, хэрхэн гацсан, түгдэрсэн үеийг давж цаг алдалгүй сэдэвлүүгээ орох өөрийгөө удирдах агуудыг заана.

Онцлог давуу тал

Долоо хоног бүрийн Бямба гарагт манай сургалтын төвийн байранд IELTS шалгалтын демо хувилбар болох Mock test! ийг авдаг бөгөөд та жинхэнэ шалгалтаа өгөхөөс өмнө өөрийн дутагдалтай тал дээр ажиллаж өөрийн алдаагаа бүрэн засах боломж гарч ирдэг бөгөөд таны сайжруулах шаардлагатай чадварыг хөгжүүлэх болно.